KTO SME

SKK sa chce zapájať do novej evanjelizácie prostredia, v ktorom žijeme a poukazovať najmä na kresťanské hodnoty, ktoré sa mnohým súčasníkom tratia. Nech je aj naším prispením človek ľudskejší, nech žije v pravde, spravodlivosti a láske.


Život nám plynie v rytme práce, modlitby a oddychu. Je striedaním dní všedných a sviatočných. Bežia rýchlo. A veľmi rýchlo plynú aj dni a roky Slovenského katolíckeho kruhu v Košiciach. Pri svojom zrode 5. júna 1932 dostal úlohu „koordinovať činnosť katolíckych spolkov v Košiciach“ a nájsť im priestor pre rozvoj ich činnosti. Prvým predsedom SKK sa stal profesor náboženstva Tomáš Palko a zostal ním do roku 1938. PV priestoroch SKK našli svoj domov vysokoškoláci, združení v Univerzitnom pastoračnom centre sv. košických mučeníkov. Tu rozvíjajú svoje aktivity a tu pripravujú i tie, ktoré realizujú na internátoch vysokých škôl. V čajovni spolku vedú sa rozhovory mladých, tu sa formujú ich charaktery, tu nadobúdajú ľudskú, osobnú i spoločenskú orientáciu.

NAŠE SÍDLO

Slovenský katolícky kruh v Košiciach sídli na Alžbetinej ulici 3, kde sa aj dnes konajú valné zhromaždenia.

PARTNERI

Slovenský katolícky kruh v Košiciach funguje aj vďaka našim partnerom, ktorí nás podporujú nielen finančnými, ale aj hmotnými darmi.

Fuga

KONTAKTUJTE NÁS

Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky, neváhajte nás kedykoľvek kontaktovať.

NAŠE SÍDLO

Alžbetina 679/14
040 01 Košice
Slovensko

KONTAKTUJTE NÁS